top of page

Lue enneagrammista lisää ja aloita matka itsetuntemukseen tekemällä pikatesti!

Oletko joskus ihmetellyt muiden tapaa toimia?

Tai ehkä omia vaistomaisia reaktioitasi eri tilanteissa?

 

Persoonallisuus on monimutkainen asia. Sen lisäksi, että synnymme tietynlaisina, ympäristömme, kasvatuksemme, koulutuksemme ja kokemuksemme tekevät meistä omia persooniamme.  

Me olemme kaikki arvokkaita ja hyviä tyyppejä omalla tavallamme.

Mutta olemme välillä aika hämillämme erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

ja saatamme joutua työpaikoilla, tai vaikka parisuhteessa miettimään useinkin, miksi toimimme niin kuin toimimme ja miksi muut toimivat

eri tavalla.

Teemme asioita ja oletamme muiden tekevän asioita samalla tavalla.

Teemme asioita tiedostamattamme.

ENNEAGRAMMI on tapa oppia ymmärtämään itseään ja arvostamaan erilaisuutta.

Se on tieteellisesti kehitetty persoonallisuusteoria, joka kuvaa yhdeksää hämmästyttävän erilaista, mutta arvokasta persoonallisuustyyliä.
Enneagrammi on syvällinen ja pätevä ihmisluonteiden kuvaus, joka lisää ymmärrystä, kanssakäymisen helppoutta ja hyväksyntää. Me ihmiset lokeroimme toisiamme hyvinkin helposti. Enneagrammi antaa työkaluja, jotta pääsisimme näistä laatikoista pois.. Enneagrammi antaa työkaluja myös omana itsenä kasvamiseen. Enneagrammin tarkoitus on panna alulle tutkimusprosessi omaan itseemme.

Itsetuntemus, erilaisuuden arvostaminen ja sen hyödyntäminen ovat avain parempaan vuorovaikutukseen työpaikoilla, erilaisissa yhteisöissä, perheessä, parisuhteessa ja muissa ihmissuhteissa.

Itsetuntemuksen lisääntyessä opimme tunnistamaan vaistomaisia reaktioitamme ja arvostamaan omia vahvuuksiamme.

Näin saamme koko potentiaalimme itsemme ja muiden hyödyksi.

Samalla saamme kaikkien muidenkin vahvuudet käyttöön.

Yhteisöstämme tulee kaikkia kunnioittava ja hyvin yhdessä toimiva, jossa jokainen tuntee olevansa arvokas ja hyväksytty.

Enneagrammikoulutus voidaan räätälöidä

 erikseen jokaiseen tarpeeseen

sopivaksi kokonaisuudeksi.

Satu enneagrammi esiintymisjannitys
bottom of page