top of page

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön -valmennusohjelma

 

 

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™-valmennusohjelma on kehitetty erityisesti

suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen.

Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun,

tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä,

keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja

parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen.

Ohjelmaan sisältyvät mindfulness-harjoitteet

ovat kuunneltavissa Mindfulness työssä -sivuston kautta

tai ne voi ladata omalle koneelleen tai puhelimeensa.

Valmennusohjelman taustalla

on jo yli tuhat tieteellistä

tutkimusta 1970-luvun lopulta alkaen.

Ohjelmaan sisältyy myös alku- ja loppukartoitus,

joka mittaa mindfulness-taitoja, työn tekemisen

laatua sekä ohjelman vaikuttavuutta.

Alkukartoitus on laadittu siten, että se johdattaa,

jo ennen valmennuksen alkua,

pohtimaan mindfulness-teemoihin liittyviä taitoja

ja antaa kuvan ohjelman  aikana opittavista asiakokonaisuuksista.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma kannustaa avoimeen

vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten

(ongelma)tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä.

Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta  tunnin mittaisesta mindfulnessvalmennuksesta.

Ohjelma voidaan rakentaa myös työyhteisön tarpeeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.

Ohjelman vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun valmennusosiot toteutetaan noin viikon välein.

Mindfulness työssä
bottom of page